Od dětství mě provází láska k pohybu. Touha po poznání "principů fungování těla" mě přivedla ke studiu fyzioterapie. O co větší bylo mé poznání anatomických a biomechanických funkcionalit, o to více jsem zjišťovala, že fyzická stránka je pouze jednou částí vzájemně propojeného celku. Proto jsem se vydala na cestu poznávání těla i z pohledu psychologie, výživy, léčby pomocí bylin, homeopatie a principů východní medicíny. Získané znalosti a zkušenosti promítám do terapie tak, aby došlo k vzájemné harmonii a propojení.

 

* Registrovaný fyzioterapeut, MZČR reg. č. 024-0095-5128
* Člen UNIFY - unie fyzioterapeutů ČR reg. č. 3935
 
Odborné vzdělání:

* 2006 - Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapeut - vydáno MZ ČR

* 2006 - Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci - postgraduální studium zakončeno rigorózní zkouškou z oboru

* 2005 - Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci - absolvován magisterský studijní obor oboru fyzioterapie

* 2003 - dvouleté rozšiřující studium psychologie

* účast na řadě dalších odborných seminářů a konferencí v rámci postgraduálního vzdělávání

 

Odborné praxe ve zdravotnických zařízeních: 

Fakultní nemocnice Olomouc, Vojenská nemocnice Olomouc, Železniční poliklinika Olomouc, Rehabilitační centrum RRR, Rehabilitační centrum CLR, Rehabilitační ústav Hrabyně, Rehabilitační středisko Na Statku Opava

 
Dosavadní zaměstnání a stáže:

* MUDr. František Golla - Centrum ucelené léčebné rehabilitace a léčby bolesti - Opava

* NeuroFyz v Bruntále

* Hamzova Odborná léčebna Luže - Košumberk, Lázně Luhačovice, Fakultní nemocnice Olomouc, Rehabilitační ústav Hrabyně, Lázně Klimkovice

 
Pedagogická činnost: 

* 2009 - 2015 - externí vyučující na Slezské Univerzitě v Opavě

 
Absolvované odborné kurzy: 

* Speciální kineziologie pohybového aparátu - diferenciální diagnostika a návrh terapie - PhDr. Petr Šifta, Ph.D.

* Neuro-vývojová stimulace - Pohybem se učíme - Mgr. Marja Volemanová

* Jóga v rehabilitaci - Mgr. Martina Ježková

* Fyzikální terapie ve sportu - Mgr. Josef Urban 

* Dynamická Neuromuskulární stabilizace ve sportu (DNS) - Mgr. Petra Valouchová, Ph.D., Mgr. Lucie Doubková - Praha

* Aplikační techniky ve fyzikální terapii: Mgr. Josef Urban

* Bosá chůze a její vliv na pohybový aparát II. - Bc. Lukáš Klimpera

* Dynamická Neuromuskulární Stabilizace (DNS) - Prof. Pavel Kolář - kurz A, B, C, D certifikovaná terapeutka, FN Motol

* Nordick walking pro fyzioterapeuty - Mgr. Vít Bábník

* Mobilizační a měkké techniky - Karla Košťálová

* Komplexní terapie trigger pointů - Mgr. Petr Bitnar

* Tajemství ženského pánevního dna - Mgr. Dana Buriánová

* Kyčelní kloub pasivně - aktivně ve 3D - Barbora Makovská, Dis.

* Spiraldynamik "Od hlavy až k patě" - Barbora Makovská, Dis.

* Bosá chůze a její vliv na pohybový aparát I. - Bc. Lukáš Klimpera

* Kineziotaping - PhDr. Andrea Ryšávková, Ph.D.

* Akrální koaktivační terapie I, II - PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.

* Metoda R. Brunkow - PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.

* Reflexní lokomoce - Vojtova metoda - RL Corpus Olomouc

* Spirální stabilizace páteře - MUDr. Richard Smíšek

* Skolióza - Sball - Susanne Oetterli

* Problematika funkčních poruch temporomandibulárního kloubu - Mgr. Filip Mareš

* Neurodynamika - klilnické využití - PhDr. David Smékal, Ph.D.

* Rehabilitace u pacientů s vestibulárními poruchami - PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.

* Terapie ramenního kloubu - PhDr. David Smékal, Ph.D.

* Feldenkreis - Jitka Nagy

* Poradce pro výživu - Ing. Radka Burdychová, Ph.D.

* Podiatrické minimum - vyšetření na podoskopu a systémem PodoCam

* Aplikační techniky ve fyzikální terapii - Mgr. Josef Urban

* Baňkování - Mgr. Oldřich Beneš

* Shiatsu masáže - RNDr. Jarmila Riegrová, CSc.

    

JSN Pixel template designed by JoomlaShine.com