Z naší zkušenosti vidíme velký potenciál v prevenci pohybových obtíží již u nejmenších dětí, které se rády učí novým pohybovým dovednostem. Včasná korekce a nastavení správných motorických vzorů vede k rychlému přizpůsobení pohybového aparátu správným návykům. V terapii využíváme zábavná cvičení s celou řadou pomůcek. Nedílnou součástí je rovněž vyšetření na Podoskopu - zhodnocení zatížení klenby a postavení nohou. Využíváme i možnosti elastického tejpování a v případě nutnosti volíme individuální stélky nebo vložky do bot. Jsme zastánci bosé chůze. Přistupujeme proto aktivně k nápravě pomocí cviků a senzomotoriky s minimem pasivních opor nebo korektur.

Terapie pro děti do jednoho roku: 

 

Zhodnotíme motorický vývoj miminka, ukážeme správnou manipulaci a provedeme instruktáž pro rodiče.

K terapii využíváme: 

*  Akrální koaktivační terapii dle Ingrid Palščákové Špringrové (ACT)

*  Měkké techniky

*  Exteroreceptivní manuální techniky

*  Kineziotaping

Terapie pro děti od jednoho roku, předškolní a školní děti:

 

Diagnostikujeme chybné zatížení nožní klenby, valgózní postavení kolen, kotníků, ploché nohy, vadné držení těla (VDT), skoliózy, respirační potíže, poúrazové stavy, kompenzace tréninkové zátěže u malých sportovců.

K terapii využíváme: 

*  ACT

*  Senzomotorické cvičení

*  DNS - Prof. Kolář

*  Spirální dynamiku

*  SM systém

*  Cvičení na velkém míči a labilních plochách

*  Měkké a mobilizační techniky

*  Kineziotaping